زرین رود.....zarrinrood

کجــاها را به دنبالت بگـــــــردم شهر خالی را...!؟

کجــاها را به دنبالت بگـــــــردم شهر خالی را...!؟


دلم انگـــــار باور کــــــرده آن عشق خیالـــــی را


نسیمی نیست... ابری نیست... یعنی:نیستی در شهر


تـــــو در شــــــهری اگــر باران بگیرد این حوالــــــــــی را


مرا در حسرت نارنجــــزارانت رهــــــا کـــــردی


چراغان کن شبِ این عصــــــرهای پرتقالی را


دلِ تنگِ مــــــــرا با دکــــمه ی پیـــــراهنت واکن


رها کن از غم سنــــجاق، موهـــــای شلالی را


اناری از لبِ دیوار باغت ســــــرخ می خنــدد


بگیر از من بگیر این دستـــــهای لاابـــالی را


شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذار


بکش بر سینه این دیوانــه ی حــالی به حــالی را


نسیمی هست... ابری هست... اما نیستی در شهر


دلــــــم بیهوده مـــــی گردد خیابان های خالـــی را...!

درباره سايت

از همـﮧ تـوبــﮧ میکنـم
بلکـﮧ تـــــــو باورم کنی ...

امکانات سايت

.............................................. .......................................... ........................................ ......................................... لطفا بنر ما رو توی وبتون بذارین

عاشقانه

.............................................. ......................................... ..........................................