ღ❤ღشاعرانه.ღعاشقانه. ღبی کسیღ❤ღ

پست ثابت

 

با سلام

لطفا از این به بعد با استفاده از دامین http://ehsaa30.ir/ وارد این وب بشین

در غیر اینصورت چت روم برای شما بسته خواهد شد.

اگر هم مارو لینک کردین آدرس رو به http://ehsaa30.ir/ تغییر بدین

 

خیلی خیلی خیلی از همکاریتون ممنونم دوستان خوبم

 

لینکم کنید بگید لینکتون کنم

 

اینم موزیک وب...خودتون پلی رو بزنید

 

 

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷــــﻖ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷــــﻖ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻋﺸـــﻖ ﺁﺩﻣﻬـﺎﯼ ﺗﺮﺳــــﻮ ﺭﺍ ، ﺑﻪ ﻣﯿـﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ
ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺍﺯ ﺗﻘـﺪﯾــــﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮐــــﺴـﯽ ﺁﮔــــﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ
ﺭﻧﺞ ﻓــــــﺎﻝ ﻗـــﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﻋﻤـﺮﯼ ﺳﺖ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺣــــــﻮﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﯿـــﻄﺎﻥ ﺷﺪ ﺭﺟﯿﻢ !!
ﺁﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺁﺳـﻤﺎﻥ، ﻧـــــــــﺎﺯﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺭﻭﺩ ﻣﯽ ﺧﺸـﮑﺪ ﻭﻟﯽ
ﺭﻧـــــــــــﺞ ﺍﯾﻦ ﺧﺸـﮑﯿﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺁﺳـــﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﮐـﺸﺪ
ﮐﯽ ﺧـــــــﺪﺍ ﺩﺭ ﺧـــــﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧــﻠﻘﺘﺶ ﺧﻄـــﯽ ﺳــﯿﺎﻩ
ﻋـﺎﻗﺒﺖ ﺑـــﺎ ﺑﻐـﺾ ﺩﻭﺭ ﻧــــــﺎﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻣﯽ ﮐـﺸﺪ
؟ﻧﻪ ! ‌ ﺧــــﺪﺍ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺑﺸﺮ ﻣﺄﯾﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫــــــﺮﺯﮔﯽ ﮔـــﺎﻫـﯽ ﺑﻪ ﺍﯾــــــﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼـــﺮﺍ ﺑــﺎ ﻣـﻦ ﻣــــــــــﺪﺍﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺟﻮﺭ ﺟـــــــﻬﻞ ﺑﺮﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭼـــــــﻮﭘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺑـــــــﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺧـــــــــﻮﯾﺶ ﺭﺍ
ﺑــﺮﺩﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﺳــــــﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻣــﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﻫــﺎﯼ ﺯﻭﺩ ﺑــــــﺎﻭﺭ ﻧﯿﺴــﺘﻢ
ﺳـــــــــﺎﺩﻩ ﻟﻮﺣﯽ ﺑﺮ ﺟــــﻨﻮﻧﻢ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺷــﻌﺮﻫـﺎﯾﻢ ﮐــــــﻮﺩﮐﺎﻧﻢ ﺑـــــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺳــﺎﻟـﻬـﺎﺳﺖ
ﮔﺮﮒ ﻣــــــــﺎﺩﺭ ﺗﻮﻟــﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻣـﻦ ﺷـﺒﯽ ﺗـــــــــــﺎﺭﯾﮑـﻢ ﻭ ﻣــــــﺎﻩ ﺗﻤـــﺎﻣﻢ ﻧﯿﺴـﺘﯽ
ﻣﺎﻩ ﺍﮔﺮ ﮐـــــــــﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻣﯽ ﺭﺳـﯽ ﺍﺯ ﺳـﻤﺖ ﺩﺭﯾــﺎﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﮕـﺎﺭ ﺑــــﺎﺩ
ﺭﺷــــــﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮔــــــﯿﺴـﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﯿــــﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﯾﺎ ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺗﺨـﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑــــﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻧـﻮﯼ ﻣــــــﺎﻩ
ﻧﺎﺧﻨـﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓــــــﺮﺍﺯ ﮐـــــــــﻮﻩ ﺳﻮﻫـﺎﻥ ﻣﯽ ﮐـﺸﺪ
ﮔــــــﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺷـﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺩﺳـــــــﺘﺎﻥ ﺧـــــــــﺪﺍ
ﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﺮ ﺑﺮ ﮔـــﯿﺴﻮﯼ ﺑــــــــﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ

آدم ها دودسته اند:

آدم ها دودسته اند:

یا از ما پولدارترند که بهشون میگیم: مال مردم خور.... 
یا بی پول ترند که بهشون میگیم: گداگشنه

عجب آدمهايى هستيم ما

مردو باید هر روزهفته

مردو باید هر روزهفته با کفگیر بزنی تو صورتش!
به جز سه شنبه ها

میپرسی چرا؟

واسه این که سه شنبه ها خوشحال باشه که کفگیر نخورده توصورتش
به هرحال مرده دیگه ,احتیاج به شادی هم داره
ازدواج کرده که خوشبخت بشه

اعتقادات

اگر میخواهید کسی اعتقادات شما را مسخره نکند، خوب اعتقادات مسخره نداشته باشید! :|

پایـیز هـم رسـید...

پایـیز هـم رسـید...
امیدوارم تو این فصل زرد....
انگشترهای زرد انگشت همتون ببینم....
.
.
.
.
اوه اوه دخترارو ببین چه حالی کردن

زن باش

زن باش؛ امّـــــــــــــــــــا "چشم" نگو، تا وقتی رو چشماشون نزاشتنت!

هی منو تهدیدم نکن که میرم،

مخاطب داره هااااااااااااااااااا

................................

هی منو تهدیدم نکن که میرم، 
یه چیزیم دستی میدم نباشی
چیکار کنم که قهر کنی دوباره؟
چقدر بدم که بی خیال ما شی؟

هی منو تهدیدم نکن که میرم،
چقدر بدم بری بدون فریاد؟
فکر میکنی نباشی من میمیرم،
برو بینیم بابا بذار باد بیاد!

گفته بودم دوست دارم ببخشید،
حالا ما یکروز یه دروغی گفتیم!
تو هم دیگه اینقده جدّی نگیر،
حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم!

اینا اونا نیس عزیزم لولو برد،
دوره ی تازوندن تو سر اومد
لگام تو به گردنم نچسبید،
کم زده بودی چسبشو ور اومد!

پـــــــاییز .. !!

پـــــــاییز .. !!

 

فــــصــل لـہ کـــردלּ برگــ هــایی کـــہ یــــہ روز بـــرات " نـــــفس " مــــیدادלּ ..!!


شــــاید برای ایــــלּ باشـــد کـــہ میگویـــند :

پـــــــــــــاییز .. !!

فــــصــل " عــــاشق " هــــا

یادش بخیر بازی قایم موشک

یادش بخیر بازی قایم موشک
10
20
30
40
50
60
70
80!!!
85!!!!!!!!
85!!!!!!!!!!!
85!!!!!!!!!!!!!!
ای بابا اگه این ممه ها گذاشتن یه خاطره تعریف کنیم

......................................

mrc amir

ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ

ﺑﻪ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﺣﺎﻻ ﺍﻓﺴﺮ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ ، ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﯼ ؟؟

پاییز و هوای دو نفره اش...

پاییز و هوای دو نفره اش...
منتظر باران نباش...
تو هر وقت خواستی بیا..
خودم زنجیر پاره میکنم و دیوانه وار می بوسمت...
فقط زود بیا...
فقط بیا..

فصل پائیز

فصل من اومد

عاشق پاییزم 

قبل از این که اسمم مرد احساسی بشه پسر پائیزی بود

یه حس عجیبی دارم

واقعا عاشق پاییزم

عشق یعنی .

عشق یعنی
.
.
.وقتی لیوان نداری دستشو بگیره زیر شیر که تو آب بخوری
آخه میدونه بدت میاد دستات خیس باشه

یه روز داریم؟

دقت کردین تو ایران واسه هر جنبنده ای یه روز داریم؟

.......

بغیر از روز ممه....

به نظرم 23خرداد روز خوبیه!

آخه 85مین روز ساله

مطالب قدیمی‌تر

درباره سايت

از همـﮧ تـوبــﮧ میکنـم
بلکـﮧ تـــــــو باورم کنی ...

پيوندها

امکانات سايت

.............................................. .......................................... ........................................ ......................................... لطفا بنر ما رو توی وبتون بذارین

عاشقانه

..............................................