ღ❤ღشاعرانه.ღعاشقانه. ღبی کسیღ❤ღ

Maryam

دارم دیوونه میشم ای خدااااااااااااااااااا

 

همش تقصیر این مریمه بیشوره

 

یدونه رم 8 گیگ اشتباهی انداختم رو گوشی مشتری اونم برده

این 20  تومن ضرر

تو یه معامله گوشیو 40 تومن زیر قیمت خریدم دادم

اینم کلی ضرر

 

نمیتونم فکرمو یجا جم کنم.....مغازه رو میبندم

نکته ای زیبا

پدري پیر مرا،
نکته ای زیبا گفت!
از بد دنیا گفت!
گفت طاووس مشو
که به عیبت خیزند،
گر شوی شعله شمع،
زیر پایت ریزند!
گفت: پروانه مشو،
که به سرگردانی،
لای انگشت کتاب،
سالها میمانی!
نه زمین باش نه خاک،
که تو را خوار کنند،
وانگهی ذهن تو را،
پر ز مرداب کنند!
آسمان باش که خلق،
به نگاهت بخرند!
وز پی دیدن تو،
سر به بالا ببرند.

آسمان باش عزیز
: ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ !
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺮﺍ !!
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ !
ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!
فصل پاییز ﺩﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ....

ﺑﺎﺯﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !!
باز یک سال جدید
ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﻦ ﻭﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!

اصالت

وقتى به يه مگس، بال هاى پروانه رو بدى
نه قشنگ ميشه، نه ميتونه باهاش پرواز کنه!
ميدونى دارم از چى حرف ميزنم؟!

"اصالت"

بال و پر بيخود به کسي دادن اشتباه ست!

تو مـثل

تو مـثل دعای مادرم هـستی
از تـه دل می آیی …

انگلیسی

تا حالا میدونستین بلبل انگلیسی صحبت میکنه؟؟؟؟؟
.
.

 

 


.
.
منم نمیدونستم امروز همراه اول پیام داده که اگه میخواین مثل بلبل انگلیسی صحبت کنید عدد۱را2071ارسال کنید!!!
منم از اینجا متوجه شدم !!!

تلخ

مشکل از ما پسرا نیس

 

                                                            دخترا obi پسند شدن

حرفای دلم

بـــــــه هَـــــــــــم نِــــــمـی رِســــیــــم...!

امّــا! بهــتـریــن غَـــــــریـــبـــه ات مـــــی مــــانــم کـه تــــــو را هــمیشـه دوســــــت خــواهــــد داشــت،

مَــــــــن و تـــــــو، "مــــــــــــــــــا" كه نشــــدیــم هـیــچ،

مــــــــــــن نـیـــــمــی از خـــــــــــــــودم را هـَـــــــم بـــــــــــاخـــــــــــــتَــــــــــــــم...!!!

میم مثل مریم

از امروز عاشقانه هام تلخ میشن....فقط نپرسید چرا

......................................

ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ
ﺑﺎ ﻏﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﻢ
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ :
ﺑﯽ ﻋﺸﻖ، ﻫﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﻓﺮﺍﻃﻢ

ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ
ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ
ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻡ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ، ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﺎﻧﺪﻡ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ، ﺑﺎ ﺩﺳﺖِ ﻟﺮﺯﺍﻧﻢ
ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﺍﺯ ﺗﻪ ﺯﺩﻡ، ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﻮﺭﻡ ﺭﺍ

ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ، ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ، ﺭﺍﺣﺖ
ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻣﺮﯾﻢ ﺭﺍ
ﺩﺯﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﭼﯿﻨﺪ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺴﻮﻧﺪِ ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﻡ ، " ﻣﻐﺮﻭﺭ ِ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ "!
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ "ﻋﺸﻘﻢ " ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺣﺎﻻ
ﯾﮏ ﺁﺷﻨﺎﯼ ﺩﻭﺭِ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ !

ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺨﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ،
ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﻭَ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﻗُﺮﺻﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﯼ ﺁﺑﻢ

ﺣﺘﯽ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﺸﺐ
ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ -
ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻢ ﺩﺭ ﻧﻔﺮﺕ ﻭُ ﻋﺸﻘﻢ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ، ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﻮﺭﺯﯼ ﮐﻪ ...
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﯼ ﺩﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻧَﯿَﺮﺯﯼ ﮐﻪ ...

ﺭﻧﮓ ﺍﺷﮑﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺭﻧﮓ ﺍﺷﮑﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﺎﺯﮔﯿﻬﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺳﺖ ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨﮑﻢ ﺗﻪ ﺍﺳﺘﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﻠﮑﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﻮﻩ ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮔﺎﻩ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﮋﻥ ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﮔﺎﻩ ﺟﺴﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺴﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺟﻨﮕﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﭘﺎﺩﺭﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺧﺸﻦ ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﯼ ﺷﺎﻋﺮﺕ ﻗﻄﻌﺎ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﺎﺭ ﻭﺑﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﺮﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﮑﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!

نقاشی بچه از مادر یک چشم و اشتباه معلم

پسر کوچولو از مدرسه اومد و دفتر نقاشیش رو پرت کرد روی زمین! بعد هم پرید بغل مامانش و زد زیر گریه! مادر نوازش و آرومش کرد و خواست که بره و لباسش رو عوض کنه. دفتر رو برداشت و ورق زد. نمره نقاشیش ده شده بود! پسرک، مادرش رو کشیده بود، ولی با یک چشم! و به جای چشم دوم، دایره‌ای توپر و سیاه گذاشته بود! معلم هم دور اون، دایره ای قرمز کشیده بود و نوشته بود: «پسرم دقت کن!»
فردای اون روز مادر سری به مدرسه زد. از مدیر پرسید: «می‌تونم معلم نقاشی پسرم رو ببینم؟»
مدیر هم با لبخند گفت: «بله، لطفا منتظر باشید.»
معلم جوان نقاشی وقتی وارد دفتر شد خشکش زد! مادر یک چشم بیشتر نداشت! معلم با صدائی لرزان گفت: «ببخشید، من نمی‌دونستم...، شرمنده‌ام.»
مادر دستش رو به گرمی فشار داد و لبخندی زد و رفت. اون روز وقتی پسر کوچولو از مدرسه اومد با شادی دفترش رو به مادر نشون داد و گفت: «معلم مون امروز نمره ام رو کرد بیست!» زیرش هم نوشته: «گلم، اشتباهی یه دندونه کم گذاشته بودم!»
بیا اینقدر ساده به دیگران نمره های پائین و منفی ندیم. بیا این قدر راحت دلی رو با قضاوت غلط‌مون نشکنیم.

موزیک

اینروزا خیلی خوشحالم....

و این چنتا موزیک رو فقط گوش میدم....نظرتون چیه؟؟؟

شهریار ابراهیمی......حیرت انگیز              دانلود  

علی عبدالمالکی    داغ دلم                دانلود

عماد               تو یه حسی            دانلود

عماد                     کلافه               دانلود

عماد             خیلی دوست دارم         دانلود

 

تقدیم ب مقدس ترین مریم دنیا

میم مثل مریم

👈👈👈عشق من👉👉👉

ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

  ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯیﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ 

ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻧی ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺍﺳﺘنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ

  “ ﺗﻮ ” ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﮮ ﺷﻮی .

ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ

  ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ، ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷد ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ

  نفس هایم  ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻞِ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭﻟﯽ بی  ﺷﮏ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔس هایی

ﻣــﮯ ﺩﻭﻧـی ﺍﺯ ﺗﻤــﻮﻡ ﺩﻧـﯿﺎ  فقط ﯾـﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴـﺖ ﻧـﻤی ﺧــﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﻤــﯿﺮﺩ

ﻣی ﺧﻮﺍﻫــﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺯﻧﺪﮔـی ﮐﻨﺪ

ﺑﺎﺧتی ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﻦ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻢ ﺭﯾﺴﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ

“ﺧﯿﺎلی ﻧﯿﺴﺖ ” ﯾﺎ می ﺑﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ  ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ، ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭیﺍﻡ ﺑﻪ  ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺴﺖ ﻧﻤیﮐﻨﺪ

 

 

♥♥♥❤❤❤❤ ♫ دوست دارم یواشکی

 

♫ تقدیم به مقدس ترین مریم دنیا

خاص ترین مخاطب دنیا

از همه توبه میکنم.......  بلکه تو باورم کنی

میم مثل مریم

بعد تو هیچ چیزی دوس داشتنی نیست...

مطالب قدیمی‌تر

آخرين عناوين

Maryam
نکته ای زیبا
اصالت
تو مـثل
انگلیسی
تلخ
حرفای دلم
میم مثل مریم
آرشيو مطالب

درباره سايت

از همـﮧ تـوبــﮧ میکنـم
بلکـﮧ تـــــــو باورم کنی ...

امکانات سايت

.............................................. .......................................... ........................................ ......................................... لطفا بنر ما رو توی وبتون بذارین

عاشقانه

.............................................. .........................................