ღ❤ღشاعرانه.ღعاشقانه. ღبی کسیღ❤ღ

یکی میاد زیر پستام همش انتقاد میکنه

 

تحدیدمم میکنه

 

فحشمم میده

 

فک کنم ارث باباشو طلبکاره

 

مفتکی دارم پست میذارم طلبکارم هستین

 

تا اطلاع ثانوی آپ نمیکنم

 

بای

من مغرورم

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ

ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯿﺒﺮﺩ ,ﻣﺚ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪ ها ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ

ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﯿﺘﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ...

 

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘﻨﺎﯾﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ , ﭼﯿﺰﺍﯼ

ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﻮﻥ

ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺷﺒﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺷﮏ

ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺧﻮﺭﺩﻡ... 

ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﻤﻮﻧﻢ!! 

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ...

هیچوقت....

من دختر م

شِیـطاטּ نیـستَم

فِرشـته هـَم نیـستم

 

خُدا هَم نیستم

 

فـَقط دُختَـرم!

 

ازنـوعِ سـاده اش...

 

حـَـوا گونہ فـِکـر میـکُنم

 

فَقـط بـہ خاطـِرِ یـک ســیب

 

تـا کـُجا بایَـد تـاواטּ داد...؟

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

کاش شعور یک عده برسه

 

نر بودن یک جنسیت است 

 

ومرد بودن یک هویت؛

 

زیادند دخترانی که نر نیستند 

 

ولی خیلی مرد هستن ...!

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

زنــــــــهآ نمــک زنـבگی انــב ....

 

 

اگـــر نباشنـב مــــرבها می گنـבنــב

 

 

بــه ســلامتی هـر چی نمـــکه

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

בختــری نباش که به یه مــرב نیـــاز בاره

בختــری باش که مــرב به اوטּ نیــاز בاره

ایـטּ בو با هم خیلی متفاوتــــنـב ....

زمان سرزمین من

حـــــــــــوا" نام تمام زنــــــــــــــــانِ سرزمین من است

زنانی که هر صبــــــــــــــــــــح

به امیــــــــــــــــــد ذره ای عشـــــــــــــــــــــق بیدار میشوند

و شب

با نا امیــــــــــــــــــــــ دی

امیدِ نا امید مانده را به خـــــــــــــــــاک میسپارند

 و فــــــــــــــرو میدهند

بغض های بی صدای شبــــــــــــــــــــانه شان را

 در بستـــــــــــــــــرِ خیسِ اشک های هر شبه

از هرزگـــــــــــــــی های

ذهنِ بیمــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــار مردی که

"آدم" نام گرفتـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــه...

تکیه گاه

یک مرداگرچهارستون پوسیده باشه......... گاهی میشه تکیه گاه زندگیت،گاهی سایه سرت......... گاهی انگیره زندگیت،ممکنه بشه همه وجودت............. اصلا مگه میشه بدون مرد زندگی کرد؟؟؟!!! مگه میشه پدرنداشت؟؟؟!!!قیدبرادروزد؟؟؟!!! مگه میشه بدون عشق زندگی کرد؟؟؟ فقط کافیه یک مردواقعاااا مرد باشه................... اونوقت میشه همه دنیااااااات.................................

سرد شدنم

☜مهـــربونیمــــو☞

با

↜ ضــعفــم ↝

 اشـتبـــــاه نگیـــر

 ♘ ســـرد ♘ بشم

حتــی اگه خودتــــو آتیــــش بزنـــــی 

 ♞گـــــرم ♞ نمیشم

مخ من

عاقا اگه کسی نمیخواد مخ من و بزنه من دیگه الکی هزینه اینتزنت ندم

 

بچه پایین شهر

✌ بچـــــــــــــــه پاييــــــــــــــنم ولي بالايــــــــــــــــي رو دارم ✌

دوست خدا

دوست خدا بودن سخت نیست پیرمردی هر روز تو محله میدید پسرکی با کفش های پاره و پای برهنه با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد روزی رفت یک کتانی نو خرید و داد به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت شما خدایید؟ پیرمرد لبش را گزید و گفت نه، پسرک گفت پس دوست خدایی چون من دیشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم...

تنهایی در جمع

ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،

ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ،

ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺁﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﺪ .

ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰﺩ .

ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ .....

غیرت من

✘غیرت ...??!!✘

✘آره غیرتی ام ...?!✘

 

✘هـــــــــــــــــــــــــــــــــه✘

 

✘اگه فقط ادکلن عشقم......به نفست بخوره........✘ 

 

✘نفستو میبرم ......✘

✘پس حواستو جمع کن .......✘

امام ما تنهاست

ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻋﻠــﻲ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ

◀ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ▶

ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ؛

 

ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﺣﺴﻴـــﻦ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ

◀ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ▶

ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ؛

 

ﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻬـــﺪﻱ(عج) ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ،

 

◀◀ﻟﻌﻨﺘﻤﺎﻥ میکنند▶▶

خدا حق دارد

خدا حق دارد اگر پشتش را به من بکند

گوش هایش را محکم بگیرد

چشم هایش را با فشار روی هم ببند 

 

که نه التماس هایم را بشنود

نه اشک هایم را ببیند!!! 

قسم به خودش که حق دارد اگر چنین کند

وقتی تو را 

بیشتر از خدایم یاد می کنم ...!

روزه سکوت

این روزها من روزه سکوت گرفته ام …

آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

عشق لعنتی من

ﻫﻲ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭِ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺘﻲ!

ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ؟

مطالب قدیمی‌تر

آخرين عناوين

من دختر م
تکیه گاه
سرد شدنم
مخ من
دوست خدا
آرشيو مطالب

درباره سايت

از همـﮧ تـوبــﮧ میکنـم
بلکـﮧ تـــــــو باورم کنی ...

پيوندها

امکانات سايت

.............................................. .......................................... ........................................ ......................................... لطفا بنر ما رو توی وبتون بذارین

عاشقانه

.............................................. .........................................